Miljöpolicy

Miljöfrågor och hållbar utveckling är en viktig del av hotellverksamheten idag. Hotel Kakola vill ha ett rykte om att vara en pionjär inom hållbar utveckling och en miljövänlig aktör.


Miljöfrågor och ansvarsfullhet beaktades redan i planeringen av hotellet. Byggnadens gamla konstruktioner och timmer har renoverats för återanvändning och till exempel ljudisoleringen ordnas med inhemska torvskivor. Vid anskaffningen av maskiner och utrustning har energieffektivitet spelat en avgörande roll i valet.


Alla hotellrum har en inhemsk kolsyremaskin som omvandlar världens bästa kranvatten till kolsyrat vatten. Energikrävande minibarer utelämnades huvudsakligen redan i planeringsfasen.


Engångskärl och -bestick används endast för hämtmat, och de är också gjorda av biologiskt nedbrytbara material.
Kärnan i vår restaurangverksamhet är ren finländsk mat från lokala producenter. Övervakning och minskning av svinn är en del av den dagliga rutinen.


Vi tar vårt ansvar, och värdena för hållbar utveckling är en del av vårt DNA. Vårt hotell har en miljöansvarig, och frågor om hållbar utveckling är en del av introduktionen. Vi håller vår kompetens och kunskap uppdaterad genom intern kommunikation samt genom att ordna miljöutbildningar.

Vi strävar även efter att överföra våra värden till våra gäster och styra dem mot en mer hållbar konsumtion genom att bland annat möjliggöra återvinning i våra rum samt ge vägledning om energibesparing och att färdas på ett ekologiskt sätt.


Miljöansvar och socialt ansvar är viktiga värden för oss, och därför vill även Hotel Kakola främja beaktandet av miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi åtar oss att följa miljölagarna och minska bördan för miljön, och vi förutsätter detsamma av alla våra samarbetspartner och intressenter.


Vårt mål är att minska miljökonsekvenserna och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi förbinder oss till att övervaka och utveckla miljöfrågor. Vi använder tillgängliga resurser för att uppnå vårt mål; Hotel Kakola har ett Green Key-medlemskap och ansökningsprocessen pågår för Visit Finlands program Sustainable Travel Finland.