KAKOLABACKENS HISTORIA

Kakolabacken är den nästhögsta av alla kullar i Åbo. Backen kallades för Kakola redan på 1700-talet när det fanns ett fattighus på den östra branten. Fattighuset inhyste sinnessvaga människor som i Åbotrakten på finska kallades för ”kako”. Huset kallades därför i folkmun för Kakola, och det obebyggda berget bakom huset för Kakolabacken.

Den första byggnaden uppe på backen stod klar 1853. Denna långa trevåningsbyggnad som numera kallas Granitborgen var till en början en arbets- och korrektionsanstalt och togs i bruk som fängelse först tio år senare. Därefter utvidgades anläggningen flera gånger och i början av 1900-talet fanns det tre fångvårdsanstalter på backen: rannsakningsfängelset, dvs. länsfängelset, som tagits i bruk 1890, ett sinnessjukhus för fångar som stod klart 1908 och centralfängelset, Kakola.  Fängelset flyttade till Starrbacka hösten 2007 och då fanns endast knappt 300 fångar kvar på Kakolabacken. Antalet fångar var störst på 1930-talet då de olika anstalterna inhyste över 1 300 interner.

Kakola var på sin tid det största och farligaste fängelset i Finland. Det var avsett uteslutande för män och under en tid uttryckligen för de mest förhärdade brottslingarna. Alla de mest beryktade kåkfararna i Finland har suttit på Kakola, allt från mördaren Matti Haapoja till våldtäktsmannen Jammu-setä och bankrånaren Volvo-Markkanen.

Heino Hilarius Sorjonen väckte mycket uppmärksamhet i landet med sina kassaskåpsrån i början av 1950-talet. Vid sidan av Uuno “Dynamiitti” Laine (som kallades så eftersom han arbetade som laddare på Kakola stenbrott) hörde Sorjonen till de mest ökända tukthusfångarna tack vare en fängelseflykt 1953. Fångarna flydde från Åbo centralfängelse med hjälp av pistoler som de tagit av väktare under ett handgemäng.

Medan Sorjonen var på flykt försökte han råna en bank i Vichtis men kontorschefen gav inte ifrån sig nyckeln till kassavalvet. Sorjonen sade sig vara en gentlemannarövare och avlägsnade sig från platsen utan byte. Därefter fick han smeknamnet Hentomielinen Hilarius, på svenska ungefär ”Hilarius den ömsinte”.

Åbo länsfängelse stod klart 1890 och var det sista länsfängelset som byggdes i Finland. Alla länsfängelser hade likadan arkitektur, de var byggda av rödtegel och hade formen av ett kors (under den tiden var Finland indelat i åtta områden som kallades län). På Kakola kallades byggnaden för ”ett hus fullt av oskyldiga” eftersom de som misstänktes för brott hölls inlåsta där tills de befunnits skyldiga.

Turku country prison was completed in 1890 as the last country prison to be constructed in Finland. At that time, Finland was divided into eight counties, each with its own prison. All the county prisons were built to look the same, red-brick buildings in the shape of a cross. Those in Kakola referred to the county prison as the ‘cottage’ (torppa in Finnish) and a ‘building full of innocent people’, since prisoners were said to have been kept there as suspects until they were found to be guilty.

De som dömts för lindrigare brott satt av sitt straff där vid sidan av förstagångsmördare, de som avtjänade bötesstraff samt rattfyllerister. Det berättas att sångaren Irwin Goodman satt av sitt bötesstraff här, och att sångaren Olavi Virta satt i länsfängelset efter att ha åkt fast för rattfylleri. Ända fram till 1990-talet placerades också lösdrivare här. I länsfängelse fanns en separat flygel för kvinnliga fångar. På 1960-talet började kvinnofängelset i Tavastehus räcka till för att inrymma landets alla kvinnliga fångar, men på 1990-talet ökade narkotika- och våldsbrotten bland kvinnor så mycket att en kvinnoavdelning med cirka 20 celler inrättades i Åbo länsfängelses södra flygel. I den flygel där hotellets entréhall nu finns fanns fängelseförvaltningen med kontor, kyrka och poliklinik. På nedre våningen fanns också fångmottagningen och reseceller, kök, matsal och en specialavdelning. På de övre våningarna fanns olika cellavdelningar och i en flygel som byggts på 1960-talet fanns verkstäder, fängelsets affär och en lokal för familjebesök.

Efter att man beslutit att bygga ett nytt fängelse i Åbo sammanfördes mentalsjukhuset för fångar, länsfängelset och Åbo centralfängelse (Kakola) till en enda administrativ enhet som flyttade 8,5 kilometer till Starrbacka (8,5 kilometer därifrån) i september 2007. Lokalerna stod tomma fram till 2015 då nuvarande Kakola Yhtiöt Oy först köpte Kakola-byggnaderna och följande år även länsfängelsets lokaler. Ombyggnaden av länsfängelset inleddes hösten 2018 och hotellet öppnades i september 2020. I Kakola-byggnaderna finns utöver bostäder restaurangen Kakolanruusu, bageri-caféet bageri Å, kafferosteriet Frukt Coffee Roasters, bryggeriet Kakola Brewing Company, Kakolas affär och Kakola Spa som blir färdigt 2022.